Altibox har sikret seg 5G-frekvenser for de neste 20 årene. Slik skal vi bruke dem.

Fast trådløst bredbånd til våren 

5G-frekvensene skal i første omgang brukes til å tilby bredbånd til folk som bor på steder uten fibertilknytning. Allerede i løpet av første halvår 2022 har Altibox som ambisjon å tilby fast trådløst bredbånd til kunder.

– Vårt langsiktige arbeid med å bygge ut et nasjonalt fibernett danner et solid utgangspunkt for å utvide virksomheten til å også inkludere løsninger basert på 5G, sier styreleder Toril Nag i Altibox.

Men hva med fiber da? 

Norge har den høyeste internettbruken per innbygger av alle landene i Europa, og tall fra 2020 viser at 73 prosent av norske husholdninger har tilgang til fiber. Siden Altibox er Norges største leverandør av internett over fiber, er det mange som forbinder Altibox med nettopp dette.

Men, så er det slik at 360 000 norske husstander, hovedsakelig i spredt bebygde strøk, mangler raskt bredbånd. På noen av disse stedene er det ikke praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett. For å sikre også disse tilgang til høyhastighets bredbånd, er 5G nøkkelen.

Utvider eksisterende nett med 5G

Partnerskap med lokale Altibox-leverandører over hele Norge, samt en førsteplass innenfor kundetilfredshet med bredbånd 11 (!) år på rad, gir Altibox et solid utgangspunkt for å utvide tjenestetilbudet med 5G-løsninger. Formålet er at kundene skal få et enda bedre tilbud.

– Vi vil utvide fibernettet med topp moderne 5G sender- og mottakerutstyr som sørger for at kundene får den beste ytelsen og høy datahastighet, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.

Nye arbeidsplasser

Altibox’ inntreden i 5G betyr at både vi og Altibox-partnere vil ha behov for flere dyktige hoder med kompetanse innen trådløse teknologier, kommersialisering og produktutvikling. Arbeidet med å føre opp nye basestasjoner vil også medføre økt oppdragsmengde hos lokale leverandører på ulike steder over hele Norge.

Følg med – her er det mye spennende i vente!


5G-auksjonen

I arbeidet med å sikre hele Norge bredbåndsdekning, har myndighetene holdt den største auksjonen av 5G-frekvenser noensinne. Auksjonen varte i tre dager, fra 27.-30. september. Frekvensene som ble solgt, disponeres i 20 år. Disse kan blant annet brukes til å tilby fast trådløst bredbånd og mobiltelefoni.

Meny