Avklaring av egeninnsats og kundegrøft

Før vi starter utbygging i ditt område er det nødvendig å avklare plassering av kundegrøft, det vil si hvor fiberrøret skal legges fra tomtegrensen og inn til huset/hytta.

Vi trenger også en avklaring på om du ønsker å gjøre egeninnsats eller bestille graving.

Viktig informasjon til deg som har bestilt fibertilkobling:

Meny