Bestill lading hjemme

Fyll inn og send bestilling.

Noen viktige ting å huske på:

  • Ta et bilde av sikringsskapet og kursfortegnelsen. Da stiller installatør godt forberedt og en ungår at installasjon tar lengre tid enn nødvendig.
  • Gi en så detaljert beskrivelse av installasjon som mulig i kommentarfeltet, for eksempel; “ladestasjon skal installeres 7m fra sikringsskap. En gjennomføring i yttervegg”.
Meny