Erfarne infrastrukturutbyggere i Altibox-partnerskapet vil få en sentral rolle i utbyggingen av det tredje nasjonale 5G-nettet. Ice skal bygge 3900 nye basestasjoner og mange av disse kommer i nye mobilmaster. (Foto: Sebastian Storvik).

Bruse skal bidra til å bygge Norges raskeste 5G-nett

23 Altibox-partnere oppretter felles tårnselskap for å sørge for hurtig utbygging av Ice’ nasjonale 5G-mobilnett.

Ice bygger nå 3900 nye basestasjoner, og oppgraderer over 3200 basestasjoner. Erfarne infrastrukturutbyggere som Bruse vil få en sentral rolle i utbyggingen.

Det nyopprettede Tårnselskapet AS eies av til sammen 23 regionale og lokale selskaper som alle har bred erfaring med utbygging av digital infrastruktur. Fremtidens mobilnett er avhengig av sikker infrastruktur og fiber mellom basestasjonene, noe Bruse er eksperter på.

«Som medeier i Tårnselskapet styrker vi vårt bidrag til at alle i Norge får tilgang til høyhastighetsnett», sier daglig leder Svein Solhjell i Bruse.

Tårnselskapet vil gi de ulike Altibox-partnerne deleierskap til de mange mobilmastene som rulles ut i storstilt skala over hele Norge. De nye og eksisterende basestasjonene skal benyttes av mobiloperatøren Ice som bygger ut Norges tredje landsdekkende 5G-mobilnett.

Med 5G-nettet vil Altibox-partnere kunne tilby høyhastighetsbredbånd i områder der fiber ikke er
tilgjengelig, eller skape konkurranse i områder der forbrukerne kun har tilbud fra én operatør i dag.

«Vi er henrykte for at Altibox-partnerne ønsker å bidra i denne storstilte utbyggingen av samfunnskritisk digital infrastruktur. Det er nettopp samarbeidet mellom partnerne som gjør at vi raskest mulig kan tilby Norges raskeste 5G-mobilnett og høyhastighetsbredbånd til alle», sier styreleder i Tårnselskapet AS og teknologidirektør i Ice, Jan-Erik Hvidsten.

Bruse er eid av Vidju Holding (Hallingdal Kraftnett) og Hemsedal Energi, som igjen er eid av kommunene i Hallingdal. Bruse har kontor på Gol og har over 20 ansatte.

Følgende selskaper er med i Tårnselskapet AS:

Afiber AS
Altifiber AS
Bergen Fiber AS
Bruse AS
Eidsiva Bredbånd AS
Finnås Kraftlag AS
Fitjar Kraftlag SA
Haugaland Kraft Fiber AS
Istad Fiber AS
Klepp Energi AS
Kragerø Bredbånd AS
Lofotkraft Bredbånd AS
Lyse Fiber AS
Midt-Telemark Breiband AS
Nordkraft Fiber AS
Nordvest Fiber AS
Notodden Energi AS
NTE Telekom AS
Sandefjord Bredbånd AS
Signal Bredbånd AS
Telefiber AS
Vesterålskraft Bredbånd AS
Viken Fiber AS

De 23 fiberpartnerne har hver en eierandel på 2,45%. Lyse Fiberinvest eier resten av selskapet
(43,7%). Tårnselskapet vil eie alle mobiltårn som bygges i forbindelse med den massive utbyggingen av Ice’ nasjonale 5G-mobilnett. Tårnselskapet vil også forvalte e eksisterende tårn i Ice samt leie ut plass i mobilmastene til andre mobiloperatører.

Meny