Bygdefiber

Håndbok og guide for å starte bygdefiber-prosjekt.

Innledning

Et bygdefiber-prosjekt er et samarbeid mellom et lokalt bygdelag og Bruse med mål om å bygge fibernett. Dette er en velprøvd måte å organisere utbyggingen på. Mange områder i Norge har gjort dette med stort hell. Nå vil vi systematisere denne måten å bygge fibernett på i Hallingdal også. Områder som bygges ut etter denne oppskriften er som regel mindre bygder eller boligområder med mellom 20
-50 husstander.

Før prosjektstart

For å gjennomføre en bygdefiber-prosjekt er det nødvendig med en kontaktperson som er kontaktperson mellom bygda og Bruse. Før utbyggingen kan starte må det kartlegges om det er ønske om å gjennomføre en slik dugnad.

Vi utvikler løsninger som sikrer fremtiden for dalen vår – og alle som bor her.
HEI FRAMTID!

Innledning

Et bygdefiber-prosjekt er et samarbeid mellom et lokalt bygdelag og Bruse med mål om å bygge fibernett. Dette er en velprøvd måte å organisere utbyggingen på. Mange områder i Norge har gjort dette med stort hell. Nå vil vi systematisere denne måten å bygge fibernett på i Hallingdal også. Områder som bygges ut etter denne oppskriften er som regel mindre bygder eller boligområder med mellom 20-50 husstander.

Innledning

Et bygdefiber-prosjekt er et samarbeid mellom et lokalt bygdelag og Bruse med mål om å bygge fibernett. Dette er en velprøvd måte å organisere utbyggingen på. Mange områder i Norge har gjort dette med stort hell. Nå vil vi systematisere denne måten å bygge fibernett på i Hallingdal også. Områder som bygges ut etter denne oppskriften er som regel mindre bygder eller boligområder med mellom 20
-50 husstander.

Før prosjektstart

For å gjennomføre en bygdefiber-prosjekt er det nødvendig med en kontaktperson som er kontaktperson mellom bygda og Bruse. Før utbyggingen kan starte må det kartlegges om det er ønske om å gjennomføre en slik dugnad.

Vi utvikler løsninger som sikrer fremtiden for dalen vår – og alle som bor her.
HEI FRAMTID!

Innledning

Et bygdefiber-prosjekt er et samarbeid mellom et lokalt bygdelag og Bruse med mål om å bygge fibernett. Dette er en velprøvd måte å organisere utbyggingen på. Mange områder i Norge har gjort dette med stort hell. Nå vil vi systematisere denne måten å bygge fibernett på i Hallingdal også. Områder som bygges ut etter denne oppskriften er som regel mindre bygder eller boligområder med mellom 20-50 husstander.

Innledning

Et bygdefiber-prosjekt er et samarbeid mellom et lokalt bygdelag og Bruse med mål om å bygge fibernett. Dette er en velprøvd måte å organisere utbyggingen på. Mange områder i Norge har gjort dette med stort hell. Nå vil vi systematisere denne måten å bygge fibernett på i Hallingdal også. Områder som bygges ut etter denne oppskriften er som regel mindre bygder eller boligområder med mellom 20
-50 husstander.

Før prosjektstart

For å gjennomføre en bygdefiber-prosjekt er det nødvendig med en kontaktperson som er kontaktperson mellom bygda og Bruse. Før utbyggingen kan starte må det kartlegges om det er ønske om å gjennomføre en slik dugnad.

For å gjennomføre en bygdefiber-prosjekt er det nødvendig med en kontaktperson som er kontaktperson mellom bygda og Bruse. Før utbyggingen kan starte må det kartlegges om det er ønske om å gjennomføre en slik dugnad.

Send inn skjema

Meny