Feil rettet 27.05.2021 kl 14:00: Nå har vi fått melding om at feilen er rettet. Pga ettervirkninger kan det fortsatt forekomme noe ustabilitet i nettet i en periode.

Ny status: 27.05.2021 kl 09:00: Det kan tyde på at problemet ligger globalt. Problemet er nå topp prioritet. Ny status kommer fortløpende.

Status 27.05.2021 kl 08:00  Vi har i dag utfordringer med nettilgangen i Hallingdal. Det oppleves til dels store problemer i nettrafikken. Saken er eskalert og feilsøking pågår. Ny status kommer så snart vi vet mer.

 

Meny