Det er fiberarbeid i stamnettet mellom Ål og Leveld i dag 29. mars kl. 09.00 – 16.00.
Det kan oppleves utfall av dine tjenester i denne perioden.
Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Meny