Det er fiberarbeid i stamnettet mellom Ål og Leveld i dag 8. mars kl. 09.00 – 16.00.
Det kan oppleves utfall av dine tjenester i opptil 2 timer og generell ustabilitet kan forekomme.
Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Meny