Utbygging av fiber i Hallingdal med offentlig støtte​

Nå kan du være med på fiberutbygging med støtte fra Viken Fylkeskommune/NKOM. Bruse har fått tildelt utbygginsprosjektet etter en anbudskonkurranse.​ ​Til våren starter vi utbygging i alle 6 områdene. Oppstart er så snart vinteren slipper taket.​ Vi er glade for å endelig kunne tilby skikkelig bredbånd til områder i Hallingdal som mangler dette tilbudet i dag.

Utbygging vil skje i følgende områder​

Kart Stavn

Flå – Stavn

Adresseliste

ØYGARDSVEGEN 25
HALLINGDALSVEGEN 2869
HALLINGDALSVEGEN 2906
HALLINGDALSVEGEN 2908
HALLINGDALSVEGEN 2874
HALLINGDALSVEGEN 2870
HALLINGDALSVEGEN 2850
ØYGARDSVEGEN 66
ØYGARDSVEGEN 40
ØYGARDSVEGEN 30
ØYGARDSVEGEN 81
ØYGARDSVEGEN 76
STAVNSGUTU 20
ØYGARDSVEGEN 15
ØYGARDSVEGEN 19
ØYGARDSVEGEN 17
ØYGARDSVEGEN 21
STAVNSGUTU 35
STAVNSGUTU 22
STAVNSGUTU 32
STAVNSGUTU 40
STAVNSGUTU 39
STAVNSGUTU 42
STAVNSGUTU 40
STAVNSGUTU 47
STAVNSGUTU 88
STAVNSGUTU 98
STAVNSVEGEN 37
STAVNSVEGEN 17
STAVNSVEGEN 31
STAVNSGUTU 92
STAVNSGUTU 96
STAVNSGUTU 94
HALLINGDALSVEGEN 2981

Kart Bromma

Nesbyen – Bromma​

Adresseliste

HALLINGDALSVEGEN 4226
EGGEDALSVEGEN 504
HALLINGDALSVEGEN 4224
HALLINGDALSVEGEN
B�RDALSVEGEN 31
EGGEDALSVEGEN 76
EGGEDALSVEGEN 21
EGGEDALSVEGEN 346
EGGEDALSVEGEN 270
BR�TOVEGEN 107
BR�TOVEGEN 93
BR�TOVEGEN 75
BR�TOVEGEN 83
BR�TOVEGEN 79
BR�TOVEGEN 91
EGGEDALSVEGEN 446
EGGEDALSVEGEN 447
EGGEDALSVEGEN 496
EGGEDALSVEGEN 432
EGGEDALSVEGEN 420
EGGEDALSVEGEN 464
EGGEDALSVEGEN 447
HALLINGDALSVEGEN 4224
HALLINGDALSVEGEN 4220
BRENNOVEGEN 160
B�RDALSVEGEN 171
B�RDALSVEGEN 173
B�RDALSVEGEN 169
EGGEDALSVEGEN 161
HALLINGDALSVEGEN 4152
HALLINGDALSVEGEN 4154
HALLINGDALSVEGEN 4173
HALLINGDALSVEGEN 4187
HALLINGDALSVEGEN 4183
HALLINGDALSVEGEN 4152
HALLINGDALSVEGEN 4185
HALLINGDALSVEGEN 4177
HALLINGDALSVEGEN 4179
EGGEDALSVEGEN 347
EGGEDALSVEGEN 377
EGGEDALSVEGEN 373
EGGEDALSVEGEN 373
EGGEDALSVEGEN 382
EGGEDALSVEGEN 378
EGGEDALSVEGEN 372
B�RDALSVEGEN 78
B�RDALSVEGEN 76
B�RDALSVEGEN 116
B�RDALSVEGEN 121
B�RDALSVEGEN 117
EGGEDALSVEGEN 257
BR�TOVEGEN 33
EGGEDALSVEGEN 253
EGGEDALSVEGEN 259
EGGEDALSVEGEN 255
B�RDALSVEGEN 3
EGGEDALSVEGEN 237
EGGEDALSVEGEN 266
B�RDALSVEGEN 33
EGGEDALSVEGEN 296
EGGEDALSVEGEN 288
EGGEDALSVEGEN 310
EGGEDALSVEGEN 295
EGGEDALSVEGEN 292
EGGEDALSVEGEN 323
EGGEDALSVEGEN 315
EGGEDALSVEGEN 317
EGGEDALSVEGEN 214
EGGEDALSVEGEN 218
EGGEDALSVEGEN 218
BRENNOVEGEN 12
BRENNOVEGEN 42
BRENNOVEGEN 77
BRENNOVEGEN 2
EGGEDALSVEGEN 30
EGGEDALSVEGEN 11
EGGEDALSVEGEN 16
EGGEDALSVEGEN 14
EGGEDALSVEGEN 12
EGGEDALSVEGEN 10
EGGEDALSVEGEN 4
HALLINGDALSVEGEN 4245
EGGEDALSVEGEN 29
EGGEDALSVEGEN 9
EGGEDALSVEGEN 26
EGGEDALSVEGEN 74

Kart Øygardane

Gol – Øygardane​

Adresseliste

S�RE �YGARDSVEGEN 257
HEMSEDALSVEGEN 705
N�RDRE �YGARDSVEGEN 33
S�RE �YGARDSVEGEN 228
HODNUNGSETVEGEN 15
S�RE �YGARDSVEGEN 188
BAKKEVEGEN 54
BAKKEVEGEN 40
�VRE HEMSEDALSVEGEN 49
�VRE HEMSEDALSVEGEN 49
�VRE HEMSEDALSVEGEN 51
�VRE HEMSEDALSVEGEN 81
HEMSEDALSVEGEN 466
HEMSEDALSVEGEN 462
S�RE �YGARDSVEGEN 255
S�RE �YGARDSVEGEN 254
S�RE �YGARDSVEGEN 232
S�RE �YGARDSVEGEN 228
S�RE �YGARDSVEGEN 228
S�RE �YGARDSVEGEN 226
S�RE �YGARDSVEGEN 255
S�RE �YGARDSVEGEN 253
S�RE �YGARDSVEGEN 241
HEMSEDALSVEGEN 442
HEMSEDALSVEGEN 444
HEMSEDALSVEGEN 442
HEMSEDALSVEGEN 434
HEMSEDALSVEGEN 431
HEMSEDALSVEGEN 424
HEMSEDALSVEGEN 406
HEMSEDALSVEGEN 404
HEMSEDALSVEGEN 408
HEMSEDALSVEGEN 773
HEMSEDALSVEGEN 771
MAGNETUNVEGEN 144
MAGNETUNVEGEN 74
MAGNETUNVEGEN 56
MAGNETUNVEGEN 54
MAGNETUNVEGEN 55
MAGNETUNVEGEN 40
�VRE HEMSEDALSVEGEN 206
�VRE HEMSEDALSVEGEN 179
�VRE HEMSEDALSVEGEN 177
�VRE HEMSEDALSVEGEN 165
�VRE HEMSEDALSVEGEN 175
�VRE HEMSEDALSVEGEN 367
MAGNETUNVEGEN 235
MAGNETUNVEGEN 219
MAGNETUNVEGEN 189
MAGNETUNVEGEN 177
MAGNETUNVEGEN 180
�VRE HEMSEDALSVEGEN 86
�VRE HEMSEDALSVEGEN 80
�VRE HEMSEDALSVEGEN 88
�VRE HEMSEDALSVEGEN 82
�VRE HEMSEDALSVEGEN 64
HODNUNGSETVEGEN 183
HODNUNGSETVEGEN 223
HODNUNGSETVEGEN 210
HODNUNGSETVEGEN 205
HODNUNGSETVEGEN 205
S�RE �YGARDSVEGEN 152
HEMSEDALSVEGEN 400
HEMSEDALSVEGEN 400
HEMSEDALSVEGEN 380
S�RE �YGARDSVEGEN 197
HEMSEDALSVEGEN 372
HEMSEDALSVEGEN 372
S�RE �YGARDSVEGEN 210
S�RE �YGARDSVEGEN 190
S�RE �YGARDSVEGEN 188
S�RE �YGARDSVEGEN 195
S�RE �YGARDSVEGEN 195
S�RE �YGARDSVEGEN 150
S�RE �YGARDSVEGEN 142
S�RE �YGARDSVEGEN 184
S�RE �YGARDSVEGEN 140
NEDRE BERGASIDEVEGEN 479
NEDRE BERGASIDEVEGEN 461
NEDRE BERGASIDEVEGEN 469
�VREVEGEN 590
NEDRE BERGASIDEVEGEN 459
�VREVEGEN 614
�VREVEGEN 608
NEDRE BERGASIDEVEGEN 473
NEDRE BERGASIDEVEGEN 447
NEDRE BERGASIDEVEGEN 455
NEDRE BERGASIDEVEGEN 454
NEDRE BERGASIDEVEGEN 439
NEDRE BERGASIDEVEGEN 460
NEDRE BERGASIDEVEGEN 489
NEDRE BERGASIDEVEGEN 481
HEMSEDALSVEGEN 576
HEMSEDALSVEGEN 592
HEMSEDALSVEGEN 574
N�RDRE �YGARDSVEGEN
HEMSEDALSVEGEN 594
N�RDRE �YGARDSVEGEN 155
HEMSEDALSVEGEN 588
N�RDRE �YGARDSVEGEN 161
N�RDRE �YGARDSVEGEN 153
N�RDRE �YGARDSVEGEN
N�RDRE �YGARDSVEGEN 147
S�RE �YGARDSVEGEN 233
S�RE �YGARDSVEGEN 239
S�RE �YGARDSVEGEN 214
S�RE �YGARDSVEGEN 218
S�RE �YGARDSVEGEN 216
S�RE �YGARDSVEGEN 236
HODNUNGSETVEGEN 72
HODNUNGSETVEGEN 76
HODNUNGSETVEGEN 103
HODNUNGSETVEGEN 89
HODNUNGSETVEGEN 130
MAGNETUNVEGEN 21
MAGNETUNVEGEN 25
MAGNETUNVEGEN 31
MAGNETUNVEGEN 27
HEMSEDALSVEGEN 500
HEMSEDALSVEGEN 512
HEMSEDALSVEGEN 500
HEMSEDALSVEGEN 509
N�RDRE �YGARDSVEGEN 55
HEMSEDALSVEGEN 502
N�RDRE �YGARDSVEGEN 51
HEMSEDALSVEGEN 510
HODNUNGSETVEGEN 30
N�RDRE �YGARDSVEGEN 34
N�RDRE �YGARDSVEGEN 6
HEMSEDALSVEGEN 494
N�RDRE �YGARDSVEGEN 34
HEMSEDALSVEGEN 493
HEMSEDALSVEGEN 494
N�RDRE �YGARDSVEGEN 82
N�RDRE �YGARDSVEGEN 104
HEMSEDALSVEGEN 690
HEMSEDALSVEGEN 625
HEMSEDALSVEGEN 661
HEMSEDALSVEGEN 661
HEMSEDALSVEGEN 667
HEMSEDALSVEGEN 635
HEMSEDALSVEGEN 643
HEMSEDALSVEGEN 661
HEMSEDALSVEGEN 667
HEMSEDALSVEGEN 661
N�RDRE �YGARDSVEGEN 186
N�RDRE �YGARDSVEGEN 186
N�RDRE �YGARDSVEGEN 182
HEMSEDALSVEGEN 664
N�RDRE �YGARDSVEGEN 178
N�RDRE �YGARDSVEGEN 200
N�RDRE �YGARDSVEGEN 195
N�RDRE �YGARDSVEGEN 196
MAGNETUNVEGEN 5
HEMSEDALSVEGEN 692
HEMSEDALSVEGEN 692
HEMSEDALSVEGEN 710
HEMSEDALSVEGEN 700
HEMSEDALSVEGEN 704
HEMSEDALSVEGEN 708
�VRE HEMSEDALSVEGEN 169
�VREVEGEN 783
�VRE HEMSEDALSVEGEN 152
�VRE HEMSEDALSVEGEN 156
�VREVEGEN 749
NEDRE BERGASIDEVEGEN 507
GAMLE KONGEVEGEN 9
�VRE HEMSEDALSVEGEN 11
BAKKEVEGEN 11
GAMLE KONGEVEGEN 4
�VRE HEMSEDALSVEGEN 6
�VRE HEMSEDALSVEGEN 43
BAKKEVEGEN 10
�VRE HEMSEDALSVEGEN 23
�VRE HEMSEDALSVEGEN 42
GAMLE KONGEVEGEN 8
NEDRE BERGASIDEVEGEN 507
HEMSEDALSVEGEN 712
HEMSEDALSVEGEN 705
HEMSEDALSVEGEN 714
GAMLE KONGEVEGEN 10
�VRE HEMSEDALSVEGEN 45
�VRE HEMSEDALSVEGEN 19
�VRE HEMSEDALSVEGEN 323
�VRE HEMSEDALSVEGEN 319
�VRE HEMSEDALSVEGEN 327
JONDALSVEGEN 64
�VRE HEMSEDALSVEGEN 319
�VRE HEMSEDALSVEGEN 305
JONDALSVEGEN 51
JONDALSVEGEN 54
JONDALSVEGEN 45
JONDALSVEGEN 43
JONDALSVEGEN 49
�VRE HEMSEDALSVEGEN 260
�VRE HEMSEDALSVEGEN 291
JONDALSVEGEN 6

Kart EikreHuso

Hemsedal – Huso/Eikre​

Adresseliste

�vre Hemsedalsvegen 1095
�vre Hemsedalsvegen 1093
�vre Hemsedalsvegen 1087
�vre Hemsedalsvegen 1081
�vre Hemsedalsvegen 1083
�vre Hemsedalsvegen 1113
�vre Hemsedalsvegen 1117
�vre Hemsedalsvegen 1111
Kalveslette 0003
Kalveslette 0008
Kalveslette 0006
Kalveslette 0005
Kalveslette 0004
Kalveslette 0002
�vre Hemsedalsvegen 1225
�vre Hemsedalsvegen 1385
�vre Hemsedalsvegen 1387
�vre Hemsedalsvegen 1401
�vre Hemsedalsvegen 1315
�vre Hemsedalsvegen 1313
�vre Hemsedalsvegen 1343
�vre Hemsedalsvegen 1343
�vre Hemsedalsvegen 1345
�vre Hemsedalsvegen 1310
�vre Hemsedalsvegen 1355
Gamle Eikrest�lvegen 0001
P�lhusm�rki 0030
P�lhusm�rki 0031
P�lhusm�rki 0035
P�lhusm�rki 0033
�vre Hemsedalsvegen 1177
�vre Hemsedalsvegen 1166
�vre Hemsedalsvegen 1166
�vre Hemsedalsvegen 1161
�vre Hemsedalsvegen 1121
�vre Hemsedalsvegen 1123
�vre Hemsedalsvegen 1130
�vre Hemsedalsvegen
�vre Hemsedalsvegen 1140
�vre Hemsedalsvegen 1047
�vre Hemsedalsvegen 1055
Furuhaugvegen 0008
Furuhaugvegen 0010
Furuhaugvegen 0100
Furuhaugvegen 0076
Furuhaugvegen 0107
Furuhaugvegen 0108
�vre Hemsedalsvegen 1250

Kart Liagardane

Ål – Sando/Liagardane

Adresseliste

LIAGARDSVEGEN 105
LIAGARDSVEGEN 102
LIAGARDSVEGEN 243
LIAGARDSVEGEN 27
LIAGARDSVEGEN 519
LIAGARDSVEGEN 6
LIAGARDSVEGEN 8
LIAGARDSVEGEN 11
STRENDOVEGEN 80
STRENDOVEGEN 74
LIAGARDSVEGEN 515
LIAGARDSVEGEN 511
LIAGARDSVEGEN 499
LIAGARDSVEGEN 524
LIAGARDSVEGEN 498
LIAGARDSVEGEN 545
LIAGARDSVEGEN 437
LIAGARDSVEGEN 445
LIAGARDSVEGEN 452
LIAGARDSVEGEN 490
LIAGARDSVEGEN 247
LIAGARDSVEGEN 246
LIAGARDSVEGEN 264
LIAGARDSVEGEN 351
LIAGARDSVEGEN 373
LIAGARDSVEGEN 373
LIAGARDSVEGEN 405
LIAGARDSVEGEN 329
LIAGARDSVEGEN 329
LIAGARDSVEGEN 288
LIAGARDSVEGEN 288
LIAGARDSVEGEN 292
LIAGARDSVEGEN 296
LIAGARDSVEGEN 294
LIAGARDSVEGEN 290
LIAGARDSVEGEN 295
LIAGARDSVEGEN 297
LIAGARDSVEGEN 166
LIAGARDSVEGEN 194
LIAGARDSVEGEN 179
LIAGARDSVEGEN 196
LIAGARDSVEGEN 181
LIAGARDSVEGEN 215
LIAGARDSVEGEN 231
LIAGARDSVEGEN 233
LIAGARDSVEGEN 115
LIAGARDSVEGEN 120
LIAGARDSVEGEN 129
LIAGARDSVEGEN 101
LIAGARDSVEGEN 117
LIAGARDSVEGEN 93
LIAGARDSVEGEN 105
LIAGARDSVEGEN 126
LIAGARDSVEGEN 126
OPPSATAVEGEN 132
OPPSATAVEGEN 145
SATAKROKEN 234
SATAKROKEN 236
SATAKROKEN 242
LIAGARDSVEGEN 46
LIAGARDSVEGEN 54
LIAGARDSVEGEN 55
LIAGARDSVEGEN 62
STRENDOVEGEN 2
STRENDOVEGEN 12
GR�VOVEGEN 20
GR�VOVEGEN 10
STRENDOVEGEN 36
STRENDOVEGEN 32
STRENDOVEGEN 28
STRENDOVEGEN 29
GR�VOVEGEN 28

Kart Hagafoss

Hol – Hagafoss​

Adresseliste

SANDSVEGEN 16
KVISLA 42
LIASETVEGEN 31
KVISLA 63
SANDSVEGEN 40
KVISLA 122
KVISLA 105
KVISLA 130
KVISLA 120
KVISLA 108
KVISLA 114
KVISLA 124
KVISLA 116
KVISLA 131
KVISLA 117
LIASETVEGEN 52
LIASETVEGEN 55
LIASETVEGEN 49
LIASETVEGEN 43
LIASETVEGEN 37
LIASETVEGEN 47
LIASETVEGEN 32
LIASETVEGEN 23
LIASETVEGEN 17
SANDSVEGEN 57
SANDSVEGEN 55
LIASETVEGEN 19
HINGSAVEGEN 19
LIASETVEGEN 9
LIASETVEGEN 8
SANDSVEGEN 63
HINGSAVEGEN 11
HINGSAVEGEN 10
HINGSAVEGEN 9
LIASETVEGEN 2
LIASETVEGEN 4
SANDSVEGEN 40
SANDSVEGEN 24
SANDSVEGEN 38
SANDSVEGEN 18
SANDSVEGEN 22
SANDSVEGEN 20
SANDSVEGEN 30
SANDSVEGEN 28
KVISLA 96
KVISLA 107
KVISLA 100
KVISLA 1
KVISLA 99
KVISLA 95
KVISLA 96
KVISLA 95
KVISLAVEGEN 27
SANDSVEGEN 47
KVISLAVEGEN 28
SANDSVEGEN 41
SANDSVEGEN 49
KVISLA 91
KVISLA 83
KVISLAVEGEN 9
KVISLA 61
KVISLA 89
KVISLA 76
KVISLA 76
KVISLAVEGEN 25
KVISLA 79
KVISLA 84
STASJONSVEGEN 43
KVISLA 60
KVISLA 74
KVISLAVEGEN 8
KVISLAVEGEN 2
KVISLAVEGEN 8
KVISLA 92
KVISLA 94
KVISLAVEGEN 6
KVISLAVEGEN 73
KVISLAVEGEN 13
KVISLAVEGEN 17
KVISLA 29
KVISLA 30
KVISLA 48
KVISLA 34
KVISLA 36
KVISLA 46
STASJONSVEGEN 47
STASJONSVEGEN 34
STASJONSVEGEN 39
STASJONSVEGEN 37

Altibox​​

Med Altibox får du førsteklasses internett og veldig mye god underholdning å velge blant.

Lyst på bedre trådløst nett?

Gjennom et samarbeid med Google kan vi nå tilby Google Nest Wifi til fast lavpris. Få førsteklasses dekning i hele hjemmet. Enkelt og godt!

Hvorfor skal du velge Altibox?

Få full frihet og magisk underholdning med strømmetjenester, film og valgfrie kanaler – kombinert med superraskt og stabilt nett.

Les mer om hva Altibox kan tilby her: www.altibox.no

​Bestilling og pris​​​

Etableringsprisen er 3900,- For de som får tilførsel via kabel i bakken forutsettes det en egeninnsats ved å grave ned fiberrør. Detaljer vedørende tilkoblingspunkt får dere vite i god tid før våren. Alle som skal grave selv får tilsendt en detaljert graveguide. ​

Dersom du bestiller Altibox Standard (både internett og TV) gir vi 2000,- i rabatt på etableringsprisen.​

Du kan sende en bestilling her.​

Etter at bestilling er sendt vil du få en ordrebekreftelse i løpet av noen dager.​

Dersom du trenger hjelp til å bestille kan du ringe oss så vil vi hjelpe deg. Du når oss på 32078070, eller på e-post post@bruse.no

Spørsmål og svar​​

KAN JEG SENDE BESTILLING NÅ?

Ja, det kan du. Jo flere som bestiller nå jo raskere kommer vi i gang med utbygging til våren, og jo raskere får du tilkobling til fiber.​

FÅR JEG TILFØRSEL VIA LUFTSTREKK ELLER I GRØFT?

Dette vet vi ikke enda. Vi må først få bestilling fra alle som ønsker tilkobling, og deretter kan vi planlegge utbyggingen i detalj. Etter dette vil vi orientere alle i et byggemøte om hvilken fremføring som er planlagt for hver enkelt.​

MÅ JEG GRAVE SELV?

For de adressene der blir planlagt tilførsel via grøft er det lagt opp til at det kan gjøres egeninnsats. Det gjør at vi kan holde etableringsprisen lav. Dersom du ikke kan eller ønsker å grave selv kan du bestille graving via oss. Da gjør vår graveentreprenør dette samtidig som de graver tilførsel i området. Du kan også engasjere en graver selv. Du får mer informasjon om dette i et byggemøte til våren. Der legger vi frem kart over alle planlagte traseer. ​

HVA GJØR JEG MED EKSISTERENDE ABONNEMENT?

Dersom du har bindingstid på bredbånds- eller tv-abonnement kan vi vente med å si opp dette til du har fått en dato for installasjon. Dersom du har lengre bindingstid kan du be om utsatt oppstart på Altibox. Da slipper du å betale dobbelt.

JEG HAR BREDBÅND OVER MOBILNETTET. TRENGER JEG DA FIBER?

Det er kun fiber som gir deg hastighet og kapasitet som er helt uavhengig av andre brukere av nettet. Med fiber har du også ​

Meny