LIV Norge

Liv Norge- en annerledes hjelpeorganisasjon og et initiativ med ønske om å hjelpe flere i utsatte områder.
Bak dette initiativet står det flere ildsjeler med et felles mål om å gjøre mer. Organisasjon er ideel og helt frivillig som betyr at alle midler som samles inn i støtte skal i sin helhet gå til å hjelpe de i nød.

Formålet er å arbeide for og bedre livsvilkårene til mennesker i nød og krisesituasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen skal arbeide for å gi praktisk hjelp og støtte til mennesker som lider av krig, fattigdom, sykdom, konflikter og andre former for lidelse. Organisasjonen skal også arbeide for å stifte og fremme næringslivsnettverk på tvers av landegrenser.

Vi er utrolig glade for å kunne bidra og støtte den viktige og gode jobben LIV Norge gjør ❤️