Ringerikskraft legger all sin fibervirksomhet inn i Snøgg Fiber AS og Bruse AS.

Vidju-konsernet har hatt stor kundevekst på fiber de siste årene, og de leverer solid infrastruktur og gode tjenester i Hallingdal. Vi ser frem til en
felles satsing med sterkere kompetansemiljø, bredere tilbud til kundene og et større markedsområde, sier Alf Inge Berget, konsernsjef i Ringerikskraft.

Snøgg Fiber og Bruse eier og drifter i dag fiberinfrastruktur og leverer innholdstjenester i Hallingdalskommunene. Ringerikskraft har samlet sin fibervirksomhet i selskapet Numedal Energi AS, og Numedal Energi eier 25 % av innholdsleverandøren Numedal Fiber (NUFI). Numedal Energi har hatt Nore og Uvdal, Ringerike og Hole som hovedmarked.

Fiberinfrastrukturen i Numedal Energi fusjoneres inn under Snøgg Fiber AS (som eier og investerer i fibernett). Numedal Energi AS vil fortsatt være eier av 25 % i NUFI (Numedal Fiber AS er “Bruse” i Numedal). Bruse vil selvsagt fortsatt levere tjenester til både privat, fritid og næringssegmentene. Bruse vil også fortsatt forestå bygging og drift av det utvidede fibernettet og leverer i tillegg Altibox underholdningstjenester til sine kunder. I tillegg leverer som kjent Bruse også tjenester for el-billading og solcelleanlegg.

Gjennom denne transaksjonen viser vi at vi har stor tro på mulighetene for en sterkere fibersatsing om vi står sammen. Vårt mål er å tilby bredbånd med lysets hastighet og god tilgjengelighet på tjenester som gjør lokalområdene våre til gode steder å jobbe og å leve i. Sammen har vi større løfteevne på fiberinvesteringene som kommer lokalbefolkningen og næringsutviklingen til gode, sier Audun Grynning, konsernsjef i Vidju.

Ved å gå sammen med Ringerikskraft styrker vi Bruse gjennom å utvide markedsområdet for alle våre tjenester. Dette gir grunnlag for fortsatt vekst både på fiber og for de nye tjenestene våre, sier Svein Solhjell, daglig leder i Bruse.

I transaksjonen tilfører også Hemsedal Energi Holding AS 10 millioner kroner friske penger inn i Snøgg Fiber AS.

Med Ringerikskraft inn på eiersiden vil Snøgg Fiber AS eies 75.5 % av Vidju, 14 % av Ringerikskraft og 10.5 % av Hemsedal Energi. Bruse AS vil eies 75 % av Vidju, 15 % av Ringerikskraft og 10 % av Hemsedal Energi.

Oppsummert
Vi er ekstremt glade for (endelig, etter nesten ett års dialog og godt samarbeid) å ha landet både transaksjonen og de nye avtalene. Dette er utvilsomt et bevis på at samarbeid styrker oss inn i en framtid som er i stor endring. Jeg ser fram til et nytt og spennende kapittel.

Meny