Det foregår en hektisk innspurt i alle de 11 områdene som er omtalt som NKOM områder. Selv om vinteren er kommet er det mulig å gjøre både graving og trekking av fiberrør. Det kan være noen utfordringer med frost og is noen steder, men entreprenørene melder at det stort sett går det bra.

Entreprenørene som har oppdraget på vegne av Bruse og Hallingdal Kraftnett har nå gitt oss en oppdatert status for alle områder.

Generelt er det dessverre noen forsinkelser, men entreprenørene forsikrer oss om at de gjør alt de kan for å likevel gjennomføre de fleste kundeinstallasjoner i 2017.

Vi minner om at vi anbefaler å vente med å si opp eksisterende abbonement inntil du har fått en eksakt dato for oppkobling fra montøren/entreprenøren. Det er mulig å be om utsatt oppstart på Altibox dersom du fortsatt har bindingstid på eksisterende abbonement på det tidspunktet oppkoblingen skjer. Ta i så fall kontakt med oss etter at oppkoblingen er gjort.

Status for områdene:

Seterstøkroken – Gulsvik

Kundeoppkoblinger er planlagt i uke 50. Montør vil ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt for installasjon

Rukkedalen – Nes

Leverandør er beklageligvis forsinket med levering av teknisk utstyr slik at noen vil bli koblet opp i desember, og noen i januar. Kunder som ikke blir koblet opp i 2017 er kontaktet og vil bli koblet opp i starten av 2018.

Åsgardane – Gol

Kundeoppkoblinger er i full gang. Montører ringer og avtaler med hver enkelt.

Opheim – Torpo

I dette området er stamnettet ferdig, men det mangler noen deler på tilkoblingspunktet/node. Entreprenør har fortsatt god tro på at oppkobling vil skje før jul for de fleste. Det vil være et fåtall kunder som ikke blir koblet opp før 2018. Alle vil bli kontaktet av entreprenør for nærmere avklaringer og avtale om tidspunkt for oppkobling.

Nedre Votndalen – Gullhagen

Deler av området er ferdig koble opp og de som nå gjenstår blir koblet opp før jul.

Øvre Ål – Ål

Her har det vært noe utfordringer med fremføring av stamnettet. Entreprenør har fortsatt god tro på at oppkobling vil skje før jul for de fleste. Det vil være et fåtall kunder som ikke blir koblet opp før 2018. Alle vil bli kontaktet av entreprenør for nærmere avklaringer og avtale om tidspunkt for oppkobling.

Leveld

Her er det forsinkelser. Det vil bli gjennomført noen oppkoblinger i desember. Alle berørte vil bli kontaktet av entreprenøren for nærmere avklaringer og avtale om tilkobling.

Hol

Her er det også forsinkelser. I deler av området vil det bli gjort kundeinstallasjoner denne uken. Det er ikke sannsynlig at alle blir koblet opp i desember. Alle berørte vil bli kontaktet av entreprenøren for nærmere avklaringer og avtale om tilkobling.

Hovet

95% av alle luftstrekk og grøfter er klare. Noen få vil få oppkobling i desember. Alle berørte vil bli kontaktet av entreprenøren for nærmere avklaringer og avtale om tilkobling.

Skurdalen – Geilo

Kunder vil bli kontaktet av montør i løpet av kort tid for installasjon.

Meny