Det finnes mange filmer, dokumentarer og tv-serier der vi møter sterke kvinner som er gode forbilder for våre sønner og døtre, og som gir inspirasjon til og innvirkning på kampen om likhet. På selveste Kvinnedagen, eller i tiden etter, kan du kanskje sette av litt tid til å bli bedre kjent med denne tematikken gjennom en av de følgende: