FEIL RETTET KL. 19:00. Har du fortsatt problemer, ta strømmen av utstyret.

Grunnet uvær er det problemer med tilførselslinjene våre. Det gjør dessverre at alle våre kunder kan oppleve ustabilitet på sine tjenester. Det jobbes med saken. Ny status kommer så snart vi vet mer.

Meny