Skadene er store og omfattende, vi har en stor jobb foran oss som kommer til å ta tid. Vi jobber nå med å etablere midlertidige løsninger for å få kunder på nett så raskt som mulig.

Vårt krise og beredskapsteam har jobbet dag og natt, det har resultert i at det nå ikke er mange av våre kunder som mangler tjenester. Vi har prioritert de store skadene, men det kan være mindre feil i nettet. Fint om slike feil meldes inn til oss fortløpende.

Her legger vi ut fortløpende statusmeldinger over alle berørte områder i Hallingdal:

Status 15.8:
Alle fellesfeil er rettet. Enkeltfeil håndteres fortløpende.
Har du feil, eller opplever du problemer? Ta kontakt med oss.

Status 14.8:

Nesbyen-vest:
Status kl. 12: Skjøtejobben er utført.
Det gjenstår 20 som ikke er skjøtt. Denne jobben er nå i gang. Vi sender ut en sms når jobben er ferdig.

Ål:
Breie telesentral er oppe igjen, men det er mye kobberkabel som er ødelagt. Vi jobber nå med å finne ut hvilke ADSL-kunder som er berørt, vi kontakter de det gjelder.

Hol:
Vi tar oss nå inn i rasområdet. Ny status kommer i løpet av dagen.

Status 12.8:

 • Nesbyen-vest:
  Status kl. 20:00: Jobben med å skjøte er nesten ferdig, det gjenstår ca 20 kunder. De resterende kundene blir skjøtt ferdig på mandag. Vi håper dere som gjenstår klarer å være tålmodig med oss litt til, da det er en omfattende jobb.
  Status kl. 07:00: Montør er nå i gang igjen med å skjøte inn enkeltkunder. Hver og en vil få tilbake tjenester etterhvert. Vi sender ut en status på sms når jobben er ferdig og alle skal ha tjenestene sine tilbake
 • Ål/Hol:
  Status kl. 16:20: Etter iherdig innsats av vårt montørteam kom Breie telesentral opp igjen kl. 16:20. Det er mye kobberkabel som er ødelagt, det er ikke noe som vil bli utbedret. Vi kontakter våre berørte kunder som har mistet sine ADSL-tjenester.
  I Hol gjenstår det noen kunder grunnet raset som er gått der. Det blir jobbet videre med på mandag.
  Status kl. 11:00: våre montører tar seg nå inn i Ål for å starte jobben med utbedringer

Status 11.8:

 • Nesbyen-vest:
  Status kl. 13:20: skjøt blir etablert ferdig ca kl. 13:30. Da starter jobben med å skjøte inn alle berørte enkeltkunder, dette er en stor jobb. Mange kunder vil få tilbake tjenestene i dag, men vi klarer dessverre ikke å få opp alle i dag. Tjenestene vil komme tilbake etterhvert som det blir skjøtt inn. Vi sender ut en ny status på sms når jobben er ferdig, og alle kunder skal ha sine tjenester tilbake.
  Status kl. 08:00: 5 mann er nå  i sving med skjøting for å få opp kunder fortløpende. Vi oppdaterer med status på sms underveis.
 • Gol sentrum:
  Alle kunder på Gol skal nå ha fått tilbake sine tjenester. Har du ikke fått tjenester tilbake, ta strømmen av hjemmesentralen din. Ring oss på 32 07 80 70, eller send oss en e-post til post@bruse.no om det ikke hjelper med restart av ditt utstyr. 
 • Ål og Hol:
  Våre montører og entreprenør er på vei for å sjekke status langs Strandafjorden. Vi oppdaterer berørte underveis når vi har mer informasjon. 

Status 10.8:

 • Nesbyen-øst:
  Status kl. 19:00:  Alle kunder skal nå ha fått tilbake sine tjenester. Har du ikke fått tjenester tilbake, ta strømmen av hjemmesentralen din. Ring oss på 32 07 80 70, eller send oss en e-post til post@bruse.no om det ikke hjelper med restart av ditt utstyr.
  Vi jobber nå med å etablere midlertidige løsninger for å få internett-forbindelsene på plass så raskt som mulig. Vannet har gått tilbake såpass mye at vi nå får tilgang til de skadde fiberkablene. Det blir i løpet av noen timer hengt opp midlertidige kabler. Vi kan ikke gi noe estimert tidspunkt enda men vi holde dere orientert om status på sms i løpet av dagen. 
 • Nesbyen-vest:
  Vi jobber nå med å etablere midlertidige løsninger for å få internett-forbindelsene på plass så raskt som mulig. Vannet har gått tilbake såpass mye at vi nå får tilgang til de skadde fiberkablene. Det blir i løpet av noen timer hengt opp midlertidige kabler. Vi kan ikke gi noe estimert tidspunkt enda men vi holde dere orientert om status på sms i løpet av dagen. 
 • Gol sentrum:
  Vi jobber fortsatt med å få opp alle kundene. Det er en stor jobb som dermed har tatt lengre tid enn forventet.
  Berørte kunder vil få tilbake tjenestene fortløpende, vi oppdaterer med ny status på sms så snart vi vet mer om forventet rettetid.
 • Ål og Hol:
  På grunn av alvorlig flom og ras i området, har vi hatt problemer med å komme oss inn i området. Vi undersøker nå omfanget av skadene og arbeider dedikert for å finne alternative løsninger. Per nå er det kun et fåtall av våre kunder i dette området som har mistet sine tjenester. Vi oppdaterer med ny status så snart vi har mer informasjon.

Status  9.8:

 • Nesbyen-øst node er nede. Her må vannstand gå ned før vi gjort mer
 • Nesbyen-vest brudd i elven. Her må vannstand gå ned før vi gjort mer
 • Strømløst i Natten og del av Rukkedalen. Status kl. 12:55: strømmen er tilbake og noden er oppe igjen, men det kan være en sannsylighet for at det kan falle ut igjen
 • På Gol er det ett brudd i hovekabelen i sentrum, flere kunder ute. Feilretting pågår, men dette vil ta tid. Status kl. 13:30: Pers hotell er på nett igjen. Resten som er ute i Gol sentrum vil komme opp fortløpende utover dagen og kvelden. Bedrifter vil bli prioritert over privat kunder
 • Brudd ved strandafjorden på Ål, der er det gått mange ras. Vi venter vi på drone og godkjennelse for å kjøre med drone. Dette for å ta bilder av omfanget

Status  8.8:

Strømmen er slått av på Nesbyen trafo. Trafoen opererer nå på batteridrift. Dette kan resultere i midlertidig ustabilitet i tjenestene for alle kunder som er tilkoblet Nesbyen trafo. Elektriker og deler av montørstab er på vei ned for å installere aggregat.
Utfall av tjenester kl. 19:45:  Utfall på sentralen mens aggregat kobles til. Alle tjenester er nede mens denne jobben utføres. Forventet ferdig tilkoblet til ca kl. 21. Alle skal da få tjenester tilbake. Dette berører kunder i Nesbyen kommune og enkelte kunder på Flå.
Status kl. 20:30: Alle skal nå ha fått tilbake sine tjenester. Fortsatt problemer? Ta strømmen av hjemmesentralen din i ca 10 sekunder.

Vårt kriseteam jobber intensivt for å finne optimale løsninger som sikrer best mulig drift og minimal innvirkning på dine tjenester i hele Hallingdal.

Vi forstår viktigheten av pålitelige tjenester, spesielt i slike kritiske situasjoner, og vi forsikrer deg om at vi gjør alt vi kan for å holde oppe full funksjonalitet på dine tjenester.

Meny