Vi gjør alt vi kan for å rette opp alle brudd etter “Hans”. Herjingene har forårsaket omfattende skader som vil bli rettet fortløpende.

Vi har helt siden flommen startet, jobbet med å redusere utfall. På Nesbyen har 1000 kunder fått igjen fiberbredbåndet sitt ved en improvisert løsning der våre montører har benyttet båt og aggregat for å få i gang nettet igjen.
Grunnet store vannmengder har vi ikke kunnet få full oversikt over skadene, før vannet er gått noe tilbake. En del kunder er uten nett, men de fleste har hatt nett hele tiden.

Vi jobber nå med å etablere midlertidige løsninger for å få kunder på nett så raskt som mulig. De som er uten tjenester er berørt av skader pga vann, flom og skred.

Vi har full forståelse for at det er frustrerende og skremmende når man er uten nett i en slik situasjon. Vi har et eget krise og beredskapsteam som jobber døgnet rundt for å få nettet tilbake der vi kommer til.
Vi oppdaterer berørte kunder på SMS fortløpende.

Vi tenker ekstra på dere som er berørt, ta vare på deg selv og dine.