Om Bruse

Bruse har et klart og tydelig samfunnsoppdrag i Hallingdal. Vi skal sørge for at innbyggerne, bedriftene og hyttehallingen får tilgang på superraskt og driftssikkert internett. Internett er pulsåren fra verden og til oss som bor i Hallingdal. God internettilgang er kritisk infrastruktur på lik linje med strøm og vann. Våre eiere har satt oss til å forvalte verdien av god bredbåndstilgang på vegne av innbyggerne i Hallingdal.

Gode energiløsninger er viktig i det grønne skiftet som er avgjørende for å nå våre klimamål. Solkraft og elbil-ladeløsninger er viktige bidrag i dette. Bruse tilbyr nå også løsninger for solcelleanlegg og elbil-lading for næringsbygg, garasjeanlegg, private- og fritidsboliger.

Velkommen til Bruse.

Svein Solhjell
Daglig leder i Bruse

 

Vår visjon

Vi sikrer bærekraftig verdiskapning i Hallingdal.

Våre verdier

Fremoverlent – Pålitelig – Nær

Investeringer

60% lokalt

Leveransepunkt på fiber

10 000 + 25 000 kunder

Ansatte

27 fast ansatte
15 fast innleide