Bruse har et klart og tydelig samfunnsoppdrag i Hallingdal. Vi skal sørge for at innbyggerne, bedriftene og hyttehallingen får tilgang på superraskt og driftssikkert internett. Internett er pulsåren fra verden og til oss som bor i Hallingdal. God internettilgang er kritisk infrastruktur på lik linje med strøm og vann. Våre eiere har satt oss til å forvalte verdien av god bredbåndstilgang på vegne av innbyggerne i Hallingdal.

Gode energiløsninger er viktig i det grønne skiftet som er avgjørende for å nå våre klimamål. Solkraft og elbil-ladeløsninger er viktige bidrag i dette. Bruse tilbyr nå også løsninger for solcelleanlegg og elbil-lading for næringsbygg, garasjeanlegg, private- og fritidsboliger.

Velkommen til Bruse.

Svein Solhjell
Daglig leder i Bruse

Visste du at..

– Bruse er eid av Vidju Holding (Hallingdal Kraftnett)
og Hemsedal Energi, dvs indirekte eid av kommunene i Hallingdal
– Hovedkontor på Gol
– Leverandør av solcelleanlegg og ladeanlegg til privatkunder, fritidskunder og næringslivet
– Nærmer seg 100 millioner i årlig omsetning

Meny