Sponsing

“Vi bryr oss om regionen vår og sammen ønsker vi å skape vekst, utvikling og begeistring i bygdene våre”

– Svein Solhjell, daglig leder i Bruse

Bruse vil bidra til et levende idretts og kulturliv, med vekt på frivilligheten i vårt lokalmiljø. Sponsingen blir gitt til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som er i tråd med vår policy, og sponsorobjektet skal ha en aktivitet, eller et virke, som i størst mulig grad støtter opp om vår visjon og våre verdier.

Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Hallingdal* som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet, kan søke.

  • Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet
  • Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter, eller til drift av klubb/forening ​
  • Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad
  • Vi sponser ikke enkeltpersoner, reiser/turer, religiøse organisasjoner og politiske partier

*Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Betingelser

  • Søknad må leveres innen fristen og gjelde sponsormidler som skal brukes til pågående eller fremtidig aktivitet/formål
  • Bruse står fritt til å bruke innhold fra søknaden til å kommunisere på Bruse’ nettsider, sosiale og lokale medier
  • Bruse forbeholder seg retten til å endre søknadskriteriene
  • Dersom godkjente sponsormidler ikke benyttes iht. angitt formål innen 12 måneder fra godkjent søknad, forbeholder Bruse seg retten til å ikke utbetale sponsormidlene
  • Bruse krever at det kan fremvises faktura som underlag som bevis for at de mottatte sponsormidlene er benyttet til det søkte formålet

Sponsorbidrag

1. Gratis Internett​ – vi leverer gratis Internett til aktuelle lag og foreninger.

eller

2. Sponsing i kroner (opptil kr 10 000,-)
​Søknadsfrist 1.mai og 1.oktober.

Motytelser

Bruse får reklameeksponering/skilt på relevante plasser der det ​
beveger seg mye folk, etter nærmere avtale. Mulighet for å delta på event.​
Eksponering på hjemmesider, sosiale medier, plakett i møterom/ inngangsdør der man får kommunisert at internett er levert av Bruse. ​
Eventuelt andre relevante samarbeid eller eksponeringsflater.