Totalt har vi ca 9000 aktive kunder, av disse har ca 2500 kunder vært berørt med utfall av tjenester i en periode. På lørdagskveld hadde vi igjen ca 50 kunder som fortsatt manglet tjenester. Mandag 14.8 er antall kunder redusert ytterligere – i underkant av 15 kunder gjenstår, og de blir håndtert fortløpende.

Mangler du tjenester? Ta kontakt med oss.

Oppsummering kommune for kommune:

Flå: Her hadde vi ca 300 kunder som ble berørt grunnet utfallet på noden i Nesbyen. Tjenestene var borte i ca 2 timer.

Nesbyen: Her har vi hatt størst utfall av tjenester. Ca 1800 kunder mistet tjenestene. Vi fikk koblet på aggregat slik at noden fikk tilbake strøm, det gjorde at over halvparten av kundene (ca 1100) fikk tilbake sine tjenester. Resterende kunder måtte skjøtes opp en og en. De siste 20 kundene fikk tilbake sine tjenester i dag, mandag 14.8.

Gol: Her hadde vi et utfall i forbindelse med vannstand i Heimsila. Dette gjorde at ca 50 kunder mistet sine tjenester. Alle kunder fikk tilbake sine tjenester etterhvert som de ble skjøtt inn. De siste kundene fikk tilbake sine tjenester på fredag.

Hemsedal: Vi har ikke hatt fellesfeil med utfall av tjenester. Noen få enkeltkunder har tatt kontakt grunnet skade på egen eiendom, de blir håndtert enkeltvis.

Ål: Ca 15 kunder mistet sine tjenester i forbindelse med jordskred på Breie. Alle fikk tilbake sine tjenester på lørdag, med unntak av noen få som er berørt grunnet skade på kobberkabler. De blir kontaktet av oss.

Hol: Det er et fåtall som har mistet sine tjenester, vi har per dags dato ingen antall.

Infrastrukturen har fått store skader som vi frem til nå har løst midlertidig for å få tjenestene tilbake til de berørte kundene. Nå starter jobben med permanent feilretting, dette vil ta mye tid i en lengre periode fremover. Det påvirker dessverre nye leveranser i våre pågående prosjekter. Vi oppdaterer kundene i de berørte prosjektene på e-post og SMS.