Utbygging av fibernett 2023/2024

Nå kan du bli med på fiberutbyggingen i Hallingdal. Disse områdene bygges ut med støtte fra Viken Fylkeskommune/NKOM.

Fiberutbygging 2023/2024

Vi er glade for å kunne tilby skikkelig bredbånd til områder i Hallingdal som mangler dette tilbudet i dag.

Bestilling og pris

Etableringsprisen for privatbolig er kr 3900,-.

Dersom du ikke har nedgravd fiberrør frem til husvegg kan dette gjøres som egeninnsats. Vi kan også grave for kr 4500,- (inntil 30 meter). Detaljer vedørende tilkoblingspunkt får dere vite i god tid før oppstart. Alle som skal grave selv får tilsendt en detaljert graveguide. ​

Bestiller du vår bestselgende pakkeløsning, Altibox Standard gir vi deg kr 2000,- i rabatt på etableringsprisen.

Etableringspris for fritidsbolig er kr 9900,-.

Når du har lagt inn din bestilling vil du i løpet av kort tid få tilsendt en ordrebekreftelse på e-post. Denne må du bekrefte før en endelig kontrakt er klar.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte oss på telefon: 32 07 80 70, eller på e-post: post@bruse.no

Vi sikrer bærekraftig verdiskapning i Hallingdal.

Kan jeg sende bestilling nå?

Ja, det kan du. Jo flere som bestiller nå jo raskere kommer vi i gang med utbygging til våren, og jo raskere får du tilkobling til fiber.​

Får jeg tilførsel via luftstrekk eller i grøft?

Dette vet vi ikke enda. Vi må først få bestilling fra alle som ønsker tilkobling, og deretter kan vi planlegge utbyggingen i detalj. Etter dette vil vi orientere alle i et byggemøte om hvilken fremføring som er planlagt for hver enkelt.​

Må jeg grave selv?

For de adressene der blir planlagt tilførsel via grøft er det lagt opp til at det kan gjøres egeninnsats. Det gjør at vi kan holde etableringsprisen lav. Dersom du ikke kan eller ønsker å grave selv kan du bestille graving via oss. Da gjør vår graveentreprenør dette samtidig som de graver tilførsel i området. Du kan også engasjere en graver selv. Du får mer informasjon om dette i et byggemøte til våren. Der legger vi frem kart over alle planlagte traseer. ​Dersom du etter at endelig trase og lengde på graving er avklart ser at dette blir for omfattende er det mulig utsette eller avbestille.

Hva gjør jeg med eksisterende abonnement?

Dersom du har bindingstid på bredbånds- eller tv-abonnement kan du vente med å si opp dette til du har fått en dato for installasjon. Dersom du har lengre bindingstid kan du be om utsatt oppstart på Altibox. Da slipper du å betale dobbelt.

Jeg har bredbånd via mobilnettet, trenger jeg da fiber?

Det er kun fiber som gir deg hastighet og kapasitet som er helt uavhengig av andre brukere av nettet. Når Hallingdal fylles opp av hyttehallinger er det mange som opplever at kapasiteten i mobilnettene blir sprengt. Med fiber har du også ​et kablet nett som er stabilt og forberedt for nesten ubegrenset mulighet for utivdet kapasitet i årene som kommer.

Utbygging skjer i følgende områder

Oppdatert liste per 22.3.2023

Grønlio – Gol

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Sjausetvegen 11
Sjausetvegen 13
Sjausetvegen 4
Grønlivegen 100
Grønlivegen 114
Grønlivegen 116
Grønlivegen 106
Grønlivegen 125
Grønlivegen 125
Grønlivegen 135
Grønlivegen 151
Grønlivegen 144
Grønlivegen 146
Grønlivegen 188
Grønlivegen 200
Grønlivegen 208
Grønlivegen 210
Grønlivegen 221
Grønlivegen 242
Grønlivegen 246
Grønlivegen 250
Grønlivegen 251
Grønlivegen 263
Grønlivegen 265
Grønlivegen 295
Grønlivegen 297
Grønlivegen 359
Grønlivegen 369
Grønlivegen 426
Grønlivegen 445
Grønlivegen 447
Grønlivegen 459
Grønlivegen 483
Grønlivegen 511
Grønlivegen 513
Grønlivegen 513
Grønlivegen 517
Grønlivegen 530
Grønlivegen 537
Grønlivegen 582
Grønlivegen 601
Grønlivegen 621
Grønlivegen 631
Grønlivegen 657
Grønlivegen 487
Smylistølvegen 33
Smylistølvegen 71
Smylistølvegen 89
Smylistølvegen 73
Smylistølvegen 72
Smylistølvegen 72
Smylistølvegen 74
Grønlivegen 253

Svenkerud, Gol

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Hallingdalsvegen 6277
Gaupefaret 70
Gaupefaret 66
Gaupefaret 31
Rudvegen 674
Rudvegen 674
Hovinvegen 146
Hovinvegen 36
Hovinvegen 89
Rudvegen 688
Rudvegen 770
Rudvegen 768
Rudvegen 776
Rudvegen 780
Rudvegen 772
Rudvegen 774
Haugaplassvegen 366
Hovinvegen 38
Gaupefaret 29
Hovinvegen 87
Hovinvegen 85
Gaupefaret 84
Hovinvegen 142
Gaupefaret 70
Hallingdalsvegen 6256
Hallingdalsvegen 6263
Hallingdalsvegen 6275
Hallingdalsvegen 6262
Hallingdalsvegen 6271
Hallingdalsvegen 6269
Hallingdalsvegen 6278
Hallingdalsvegen 6258
Hallingdalsvegen 6219
Hallingdalsvegen 6217
Hallingdalsvegen 6015
Hallingdalsvegen 5923
Hallingdalsvegen 6213
Hallingdalsvegen 6026
Hallingdalsvegen 6029
Hallingdalsvegen 5917
Hallingdalsvegen 5927
Hallingdalsvegen 6025
Hallingdalsvegen 5992
Hallingdalsvegen 6088
Hallingdalsvegen 6056
Hallingdalsvegen 6221
Hallingdalsvegen 6227
Hallingdalsvegen 6223
Hallingdalsvegen 6260
Hallingdalsvegen 6054
Hallingdalsvegen 5921
Haugaplassvegen 183
Alfarvegen 371
Alfarvegen 373
Alfarvegen 397
Alfarvegen 395
Alfarvegen 393
Rudvegen 480
Rudvegen 500
Rudvegen 520
Rudvegen 522
Rudvegen 637
Rudvegen 639
Rudvegen 647
Rudvegen 686
Haugaplassvegen 19
Haugaplassvegen 23
Haugaplassvegen 26
Haugaplassvegen 34
Haugaplassvegen 40
Haugaplassvegen 48
Haugaplassvegen 47
Haugaplassvegen 63
Haugaplassvegen 67
Haugaplassvegen 78
Haugaplassvegen 151
Haugaplassvegen 155
Haugaplassvegen 163
Haugaplassvegen 175
Haugaplassvegen 177
Haugaplassvegen 181
Haugaplassvegen 189
Svenkerudvegen 2
Svenkerudvegen 1
Svenkerudvegen 1
Svenkerudvegen 3
Svenkerudvegen 5
Svenkerudvegen 7
Svenkerudvegen 9
Svenkerudvegen 11
Svenkerudvegen 21
Svenkerudvegen 27
Svenkerudvegen 29
Svenkerudvegen 31
Svenkerudvegen 37
Svenkerudvegen 26
Svenkerudvegen 40
Svenkerudvegen 52
Svenkerudvegen 83
Svenkerudvegen 85
Svenkerudvegen 17
Garnåsvegen 9
Haugaplassvegen 56
Hallingdalsvegen 6021

Venås – Lio, Hemsedal

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Liovegen 62
Hemsedalsvegen 4051
Liovegen 162
Liovegen 142
Liovegen 4
Liovegen 71
Venåsen 140
Liovegen 16
Hemsedalsvegen 3912
Liovegen 110
Venåsen 22
Venåsen 32A
Sjåheimvegen 30
Hemsedalsvegen 3574
Hemsedalsvegen 3580
Hemsedalsvegen 3568
Sjåheimvegen 14
Hemsedalsvegen 3585A
Hemsedalsvegen 3515
Hemsedalsvegen 3533
Liovegen 192
Liovegen 80
Venåsen 18
Hemsedalsvegen 3591
Liovegen 6
Liovegen 69
Liovegen 22A
Venåsen 117
Sjåheimvegen 32
Hemsedalsvegen 3564
Liovegen 128
Hemsedalsvegen 3519
Hemsedalsvegen 3517
Liovegen 164
Sjåheimvegen 23
Venåsen 56A
Liovegen 94
Kvenhaugo 38
Kvenhaugo 38
Kvenhaugo 30
Kvenhaugo 25
Venåsen 15
Venåsen 56B
Hemsedalsvegen 3585B
Liovegen 22B
Venåsen 32B
Liovegen 78

Finset – Tuv, Hemsedal

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Hulbakvegen 102
Hulbakvegen 90
Hemsedalsvegen 3246
Hemsedalsvegen 3250
Hemsedalsvegen 3276
Hemsedalsvegen 3297
Hemsedalsvegen 3302
Hemsedalsvegen 3291
Hemsedalsvegen 3354
Hustadvegen 96
Hemsedalsvegen 3357
Hemsedalsvegen 3340
Hulbakvegen 168
Hulbakvegen 170
Hulbakvegen 230
Hulbakvegen 256
Hustadvegen 87
Hustadvegen 77
Grøndalsvegen 100A
Grøndalsvegen 65A
Grøndalsvegen 55
Hulbakvegen 365
Hulbakvegen 364
Grøndalsvegen 70
Grøndalsvegen 70
Hulbakvegen 366
Hulbakvegen 304
Hulbakvegen 288
Hulbakvegen 318
Hulbakvegen 353
Hulbakvegen 323
Grøndalsvegen 76
Grøndalsvegen 72
Grøndalsvegen 72
Grøndalsvegen 84
Grøndalsvegen 74
Grøndalsvegen 117
Grøndalsvegen 141
Grøndalsvegen 155A
Fagersetvegen 72
Hustadvegen 112A
Hulbakvegen 92
Hemsedalsvegen 3295
Hustadvegen 98
Hulbakvegen 172
Hulbakvegen 244
Hulbakvegen 260A
Hustadvegen 92
Hustadvegen 75A
Grøndalsvegen 46
Grøndalsvegen 73
Grøndalsvegen 63
Hulbakvegen 321A
Hulbakvegen 301
Grøndalsvegen 78
Grøndalsvegen 115
Grøndalsvegen 145
Brekka 10
Hemsedalsvegen 3252
Hemsedalsvegen 3304
Hemsedalsvegen 3277
Hulbakvegen 263
Hulbakvegen 159
Hemsedalsvegen 3282
Grøndalsvegen 80
Grøndalsvegen 85
Hemsedalsvegen 3332A
Hemsedalsvegen 3330
Hemsedalsvegen 3284
Hulbakvegen 86
Fagersetvegen 31
Grøndalsvegen 100B
Hemsedalsvegen 3332B
Hustadvegen 112B
Hustadvegen 75B
Hulbakvegen 260B
Hulbakvegen 321B
Grøndalsvegen 65B

Mogrenda, Hol

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Liavegen 60
Liavegen 66
Liavegen 68
Liavegen 71
Reintonvegen 1
Reintonvegen 6
Reintonvegen 7
Reintonvegen 9
Reintonvegen 21
Reintonvegen 23
Reintonvegen 22
Reintonvegen 24
Reintonvegen 28
Reintonvegen 30
Molivegen 1
Molivegen 10
Molivegen 12
Mogrendvegen 176
Mogrendvegen 167
Mogrendvegen 165
Mogrendvegen 158
Mogrendvegen 154
Mogrendvegen 152
Mogrendvegen 150
Mogrendvegen 140
Mogrendvegen 130
Mogrendvegen 120
Mogrendvegen 114
Mogrendvegen 112
Mogrendvegen 106
Mogrendvegen 106
Mogrendvegen 104
Mogrendvegen 107
Mogrendvegen 101
Mogrendvegen 93
Mogrendvegen 92
Mogrendvegen 91
Mogrendvegen 75
Mogrendvegen 71
Kleivevegen 5
Kleivevegen 9
Kleivevegen 8A
Kleivevegen 8B
Kleivevegen 12
Kleivevegen 14B
Kleivevegen 14A
Kleivevegen 15A
Kleivevegen 15B
Mogrendvegen 181
Mogrendvegen 186
Molivegen 3

Sørbygda, Flå

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

 

Trommaldvegen 39
Hallingdalsvegen 399
Hallingdalsvegen 363
Hallingdalsvegen 367
Sørbygde 84
Hallingdalsvegen 497
Hallingdalsvegen 495
Sørbygde 74
Sørbygde 144
Hallingdalsvegen 522
Sørbygde 1
Sørbygde 67
Sørbygde 10
Sørbygde 3
Sørbygde 61
Hallingdalsvegen 617
Sørbygde 8
Sørbygde 137
Sørbygde 162
Sørbygde 189
Sørbygde 192
Sørbygde 159
Sørbygde 173
Sørbygde 163
Sørbygde 165
Kringsjåvegen 35
Kringsjåvegen 173
Kringsjåvegen 27
Sørbygde 193
Kringsjåvegen 171
Sørbygde 245
Sørbygde 253
Trommaldvegen 37
Gulsvikvegen 88
Sørbygde 311
Trommaldvegen 68
Buvatnvegen 37
Bråten 12
Gulsvikvegen 82
Bråten 6
Trommaldvegen 117
Trommaldvegen 62
Bråten 2
Hallingdalsvegen 813
Trommaldvegen 116
Kringsjåvegen 5
Gulsvikvegen 125
Trommaldvegen 111
Kringsjåvegen 15
Trommaldvegen 120
Trommaldvegen 110
Bråten 4
Trommaldvegen 100
Trommaldvegen 109
Gulsvikvegen 67
Trommaldvegen 72
Sørbygde 305
Trommaldvegen 124
Gulsvikvegen 89
Gulsvikvegen 47
Trommaldvegen 52
Bråten 14
Trommaldvegen 79
Buvatnvegen 1
Buvatnvegen 61
Trommaldvegen 3
Trommaldvegen 82
Bråten 8
Trommaldvegen 84
Trommaldvegen 56
Gulsvikvegen 218
Gulsvikvegen 192
Gulsvikvegen 229
Gulsvikvegen 193
Gulsvikvegen 227
Solheimsvegen 18
Solheimsvegen 14
Solheimsvegen 16
Gulsvikvegen 226
Solheimsvegen 41
Solheimsvegen 20
Solheimsvegen 29
Gulsvikvegen 175
Gulsvikvegen 213
Solheimsvegen 59
Hallingdalsvegen 1043
Gulsvikvegen 239
Gulsvikvegen 241
Bjørkvikmoen 28
Bjørkvikmoen 30
Gulsvikvegen 257
Bjørkvikmoen 27
Gulsvikvegen 271
Gulsvikvegen 275
Gulsvikvegen 273
Bedehusmoen 20
Bedehusmoen 16
Bedehusmoen 14
Bedehusmoen 10
Bedehusmoen 6
Bedehusmoen 2
Bedehusmoen 24
Bedehusmoen 23
Bedehusmoen 44
Bedehusmoen 50
Bedehusmoen 9
Sørbygde 161
Skardsdalsvegen 41
Trommaldvegen 54
Gulsvikvegen 209
Gulsvikvegen 45
Trommaldvegen 70
Skardsdalsvegen 34
Sørbygde 141
Gulsvikvegen 91
Gulsvikvegen 95
Trommaldvegen 41
Hallingdalsvegen 401
Sørbygde 82
Sørbygde 72
Sørbygde 76
Kringsjåvegen 37
Sørbygde 249
Sørbygde 255
Bråten 10
Hallingdalsvegen 1041
Gulsvikvegen 90
Hallingdalsvegen 493
Buvatnvegen 59
Trommaldvegen 114
Sørbygde 171

Breie – Kleivi, Ål

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Skattebølvegen 35
Strandafjorden 158
Strandafjorden 142
Strandafjorden 208
Strandafjorden 194
Strandafjorden 178
Strandafjorden 100
Klyvsetvegen 30
Tunevegen 14
Tunevegen 17
Tunevegen 17
Tunevegen 22
Strandafjorden 172
Strandafjorden 336
Tunevegen 44
Skattebølvegen 9
Strandafjorden 196
Klyvsetvegen 15
Tunevegen 68
Klyvsetvegen 9
Strandafjorden 294
Tunevegen 90
Strandafjorden 662
Strandafjorden 724
Strandafjorden 726
Tjørndalsvegen 3
Tjørndalsvegen 5
Strandafjorden 136
Strandafjorden 180
Skattebølvegen 81
Tunevegen 28
Klyvsetvegen 28
Skattebølvegen 37
Tunevegen 70
Tunevegen 72
Tunevegen 16
Tunevegen 103
Kleivevegen 11
Strandafjorden 210
Klyvsetvegen 36
Breievegen 17
Breievegen 15
Breievegen 37
Breievegen 28
Breievegen 41
Breievegen 51
Breievegen 49
Breievegen 73
Breievegen 87
Breievegen 97
Breievegen 101
Breievegen 121
Breievegen 137
Breievegen 139
Breievegen 165
Breievegen 167
Breievegen 160
Breievegen 183
Breievegen 162
Breievegen 180
Breievegen 201
Breievegen 203
Breievegen 181
Breievegen 179
Breievegen 216
Breievegen 251
Breievegen 255
Breievegen 257
Breievegen 259
Breievegen 261
Breievegen 265
Breievegen 71
Breievegen 99
Breievegen 30
Nossvegen 151
Nossvegen 156
Nossvegen 156
Nossvegen 169
Nossvegen 171
Nossvegen 186
Nossvegen 201
Nossvegen 209
Nossvegen 218
Nossvegen 220
Nossvegen 235
Nossvegen 244
Nossvegen 237
Breievegen 177
Nossvegen 222
Strandafjorden 748
Nossvegen 153

Sudndalen, Hovet

Med støtte fra NKOM/Viken Fylkeskommune.

Adresseliste

Døkklie 2
Døkklie 8
Døkklie 12
Døkklie 14
Døkklie 16
Døkklie 5
Sudndalen 9
Sudndalen 26
Sudndalen 31
Sudndalen 54
Sudndalen 59
Sudndalen 71
Sudndalen 73
Sudndalen 87
Sudndalen 89
Sudndalen 108
Sudndalen 182
Sudndalen 184
Sudndalen 201
Sudndalen 196
Sudndalen 212
Sudndalen 209
Nygardsvegen 202
Sudndalen 211