Solcelleanlegg

Usikker på om solcelleanlegg er noe for deg?
Se våre spørsmål og svar under.

Hva må Bruse vite for å beregne et tilbud?

Ca hvor mange kvm taket på huset, hytta eller næringsbygget er.

Hvor mye strøm kan taket mitt produsere?

Det er avhengig av installert Effekt (kWp) på solcelleanlegget. Tommelfingerregel 80-90% av installert effekt. Eksempel: 7kWp gir grovt estimert: 5600kWh.

Hva kan jeg få i støtte når jeg kjøper solcelleanlegg til mitt tak?

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 32.500 kroner totalt. ​

Enova-støtte gis kun til private boliger og utbetalingen skjer etterskuddsvis, når anlegget er installert og faktura for anlegg/installasjon er sendt inn til Enova.

 

Hvor lang tid tar det å betale ned et solcelleanlegg?

Helt avhengig av strømprisen og prisen på Solanlegget: Pris solanlegg / (forventet årlig produksjon x strømpris) = antall år før solanlegget er nedbetalt. Pris pr.kWh varierer i dagens strømmarked​.

Eksempel:  Pris solanlegg: kr. 200.000,-
Produserer 10.000 kwh pr. år.  Snitt pris pr. kwhkr. 2-.
Verdi pr. år 10.000
kwh* 2 kr. = 20.000,-.
Kr. 200.000,– / kr. 20.000 = 10 år.

 

Kan jeg selge overskuddsstrøm?

Ja, ved å tegne en plusskundeavtale med ditt nettselskap kan du få betalt for den strømmen du ikke bruker selv. Pris på overskuddsstrøm:  Mest utbredt er spotpris. (Nord Pool)​.

Du må også ha en plusskundeavtale med strømleverandøreren du har, her finnes det mange alternativer, enkelte tilbyr også såkalte “sky-batteri” der en kan lagre strøm virtuelt og hente ut ved behov. 

Hvor lang levetid har et solcelleanlegg?

Anlegget (Solcellene) har en levetid på ca 30-40 år. Det må regnes med at inverteren må byttes minst èn gang i løpet av levetiden til anlegget.

Hva er en inverter?

Inverteren omformer likestrøms-energi til vekselstrøms-energi. Solcellepanelene produserer likestrøms energi, mens strømmen i huset er vekselstrøms-energi. ​​

Er panelene vedlikeholdsfrie?

Ja, det er de.Panelene står vinklet og har glassoverflate. I nordiske forhold renner pollen, granbar og forurensning normalt av når det regner. Under spesielle forhold kan det være behov for en forsiktig kosting av panelene, men de fleste solcelleeiere er aldri oppe på taket sitt.

Kan jeg få minus på strømregningen?

Ja, det skjer rett som det er for solcelleeiere. De månedene du selger mer strøm enn du kjøper kan du få penger tilgode når strømregningen kommer.​

Hvis jeg ikke kan betale flere titalls tusen for et solcelleanlegg akkurat nå, kan jeg få lån?

Vi samarbeider med SpareBank 1 Hallingdal Valdres om gunstige lån til de som vil ha solceller på taket. 

Hvilken erfaring har dere med solcelleanlegg?

Vi kjører nå ca. 20 prosjekter i Hallingdal. I tillegg har vi leverandører som har vært i markedet svært lenge og som har produkter tilpasset norske forhold. ​Vi monterer anlegg hver eneste dag i Hallingdal, fra mars/april 2023.

Kan jeg montere solceller uten å søke plan- og bygg?

Ja, det kan du. Hovedregelen er at solceller på eksisterende bygg er unntatt søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven §20-1.f: “Installering, endring og reparasjon av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.”
For vernede bygg, strandsonen og offentlige rom kan det gjelde andre regler.

Tåler panelene snø?

Ja, det gjør de. Solcelleanlegget er dimensjonert etter gjeldende nasjonale Karakteristiske verdier. NS-EN 1991-1-3_2003/NA:2008.
Husk at det finnes solceller på satellitter i verdensrommet og på forskningsstasjonen på Sydpolen. Litt norsk snø er ingen match for panelene.

Tåler solcellepanelene vind?

Ja, det gjør de. Paneler på skråtak er festet inn på lektene under taksteinen eller på festeskinner på papptak. Paneler på flate tak er montert slik at de får en “spoiler”-effekt som presser dem ned med vind og er i tillegg festet med ballast.

Har panelene en god garanti?

Ja, det har de.De aller fleste panelprodusenter har 20 år eller lengre produksjonsgaranti. Våre moduler har 12 års produktgaranti og 25 års linær produksjonsgaranti.
(Min 97% første år, deretter 0,70% reduksjon
pr.år opp til 25år)

Vil panelene levere strøm også om 20 år?

Ja, det vil de, og sikkert mye lengre enn det.​ Produksjonsgarantien er et uttrykk for at produsenten er trygg på at panelene vil lage strøm for deg også om 20-25 år. Forventet levetid er enda lengre, så du kan regne med å få hjemmelaget kraft langt ut på 2040-tallet.

Ytelse og produksjon vil avta. ( (Min 97% første år, deretter 0,70% reduksjon opp til 25år).

Fungerer solenergi like bra om vinteren?

Produksjonen er mindre i vintersesongen, men solcellene produserer så lenge det er lyst ute, og så lenge de ikke er dekket av snø eller is. Snø og is smelter raskere på et solcellepanel enn på et vanlig tak.

Produksjon er en god del lavere i vintermånedene for takmonterte anlegg da solen er “lav”. Snø på panelene utgjør lite utslag på total årsproduksjon da produksjon vinterstid generelt er lav, Ca. 5-10% av total årsproduksjon. Fasade montertpanel gir høyere produksjon vinterstid, men lavere årsproduksjon. 

Hvor kan jeg følge med på hvor mye solcelleanlegget mitt produserer?

Våre solcelleanlegg leveres med et web basert program eller en app, som du til enhver tid kan se hvor mye strøm du produserer, dette krever selvsagt internettilgang. I dette programmet eller appen lagres også historiske data, slik at du kan gå tilbake for å se på tidligere produksjon. 

Produseres solcelleanlegget strøm selv når sola ikke er fremme?

Det produserer mest når sola er oppe, men anlegget produserer også strøm så lenge det er lyst ute. Da er det også produksjon i anlegget når det er overskyet.​

Skal man vaske eller rengjøre solcellepanelene?

I Norge har vi så ren luft og nok regn til at det ikke er behov for mye rengjøring. Regnet tar unna det meste. Det du imidlertid bør se etter er om det ligger greiner, mose, fugleskit eller annet smuss på panelene. Gjør det det holder det med lett spyling med f.eks hageslangen.​

Hvor stort anlegg kan jeg ha på taket mitt?

Størrelsen på anlegget er avhengig av de fysiske målene på takflaten, størrelsen på inntakssikring, nettype (230V IT, 400V TN) og kapasiteten til foranliggende nett. Dette settes av netteier, i Hallingdal er det Hallingdal Kraftnett og Hemsil Nett. 

Nettkunde har RETT til å sette opp et anlegg etter inntakssikring, men netteier kan sette en begrensing på hva du kan levere tilbake ut på nettet. 

 

Er prisen inkludert montasje, elektriker, alt utstyr, mva?

Ja, når vi har gitt et tilbud er alt inkludert.
NB! Det må tas med enkelte forbehold: oppdages råte i tak, omfattende ombygging i sikringsskap, etc.