På nett med hjemmeskole

Trine Aslaksrud Børtnes er lærer på niende trinn ved Ål ungdomsskule. Her stortrives hun i rollen som kontaktlærer og faglærer. De siste ukene har hun imidlertid måttet svinge seg rundt og gå over til digital undervisning.

Timeplanen legges for tiden opp slik at Trine gir elevene oppgaver som de skal gjøre i løpet av dagen, enten individuelt eller i grupper. «Hverdagen med nettundervisning på Teams har fungert godt. Elevene har vært flinke til å tenke kreativt og annerledes», forteller læreren.

Hun legger til at de nære og personlige møtene med elevene aldri kan erstattes av det digitale formatet, men at nettundervisningen likevel har bydd på flere fordeler:

I en digital verden har vi et større tidsrom enn bare en skoletime eller en skolehverdag å kommunisere innenfor. Det er enkelt å chatte eller ta et kjapt videomøte. Dessuten har vi fått bryne oss på digitale løsninger som ikke er så enkle å få til i en klasseromssituasjon.

Trine er også deltidsstudent på karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning ved OsloMet og har brukt noe av den siste tiden på å følge forelesninger på Zoom. I tillegg til å være både lærer og student på nett, har Trine sjonglert hjemmeskole for Emil på 10 og Sivert på 7. Hun forteller at hun nok er en bedre pedagog for niendeklassen sin, og at det har gått en kule varmt med PC-er og nettbrett som har skiftet hender. Da er det godt at “pumptracken” i Gol sentrum ligger kun en liten sykkeltur hjemmefra, slik at storefri kan tilbringes der.

Fine kaffepauser med mannen Kjetil Børtnes på benken utenfor huset hører med i denne koronatida. Kjetil er også lærer og har hjemmeundervisning for elevene på Hallingdal Folkehøgskule, som nå er spredt rundt i hele landet. I tillegg bygger han opp sin egen gründervirksomhet innen møbelsnekkering; Børt- ART. Det blir altså mange digitale timer i løpet av uka. Derfor er familien Børtnes glad for at nettet fungerer raskt og optimalt.