Solcelleanlegg på låve
– en smart energiløsning.

Med store tilgjengelig tak og vegger ser stadig flere norske bønder verdien i å installere solcellepanel, for å minimere kostnadene for strøm og for å minimere deres CO2-avtrykk.

Torleif Dalseide i Øvre-Ål fikk installert solcelleanlegg på låvetaket og låveveggen i 2023. Det ble montert 89 paneler, som idag produserer ca. 32 000 kwh i året. Mye av dette går direkte inn i driften av gården, strømutgifter og nettleie reduseres betraktelig. I tillegg er det noe overskuddsstrøm som selges ut på nettet.

Dalseide benyttet seg av støtteordninger og tilskudd fra Enova og andre offentlige aktører, for å redusere de initiale kostnadene.

Når det gjelder nedbetalingstiden og økonomien i denne investeringen, så er det avhengig av fremtidig strømpris og hvor mye jeg bruker av egen produksjon. På sikt mener jeg at dette er en god investering både økonomisk og miljømessig, sier Dalseide.

Bruse er en lokal leverandør av solcelleanlegg og står ansvarlig for hele prosessen fra start til slutt. I tillegg til at de følger opp anlegget i hele levetiden på 30-40 år. Det gir en ekstra trygghet som er en viktig del av hele leveransen.

Fordelene med solcelleanlegg på låvetak:

Solcelleanlegg på låvetak representerer en fremtidsrettet løsning som kan bidra til en mer bærekraftig og økonomisk robust drift for norske bønder.

Ved å utnytte solens energi kan man redusere energiutgifter, skape nye inntektsmuligheter og bidra positivt til miljøet. Med riktig planlegging og støtte fra tilgjengelige tilskuddsordninger, kan solcelleanlegg bli en verdifull investering som sikrer en grønnere fremtid for landbruket i Norge.

Solcelleanlegg på låve
– en smart energiløsning.

Med store tilgjengelig tak og vegger ser stadig flere norske bønder verdien i å installere solcellepanel, for å minimere kostnadene for strøm og for å minimere deres CO2-avtrykk.

Torleiv Dalseide i Øvre-Ål fikk installert solcelleanlegg på låvetaket og låveveggen i 2023. Det ble montert 89 paneler, som idag produserer ca. 32 000 kwh i året. Mye av dette går direkte inn i driften av gården, strømutgifter og nettleie reduseres betraktelig. I tillegg er det noe overskuddsstrøm som selges ut på nettet.

Dalseide benyttet seg av støtteordninger og tilskudd fra Enova og andre offentlige aktører, for å redusere de initiale kostnadene.

Når det gjelder nedbetalingstiden og økonomien i denne investeringen, så er det avhengig av fremtidig strømpris og hvor mye jeg bruker av egen produksjon. På sikt mener jeg at dette er ei god investering både økonomisk og miljømessig, sier Dalseide.

Bruse er en lokal leverandør av solcelleanlegg og står ansvarlig for hele prosessen fra start til slutt. I tillegg til at de følger opp anlegget i hele levetiden på 30-40 år. Det gir en ekstra trygghet som er en viktig del av hele leveransen.

Fordelene med solcelleanlegg på låvetak:

  • Reduserte energiutgifter
  • Inntekstmuligheter
  • Miljøvennlig
  • Økt eiendomsverdi

Solcelleanlegg på låvetak representerer en fremtidsrettet løsning som kan bidra til en mer bærekraftig og økonomisk robust drift for norske bønder.

Ved å utnytte solens energi kan man redusere energiutgifter, skape nye inntektsmuligheter og bidra positivt til miljøet. Med riktig planlegging og støtte fra tilgjengelige tilskuddsordninger, kan solcelleanlegg bli en verdifull investering som sikrer en grønnere fremtid for landbruket i Norge.