Samarbeider om å utvikle solcellestativ tilpassa nordiske værforhold.

WOPAS og Bruse, samarbeider om å utvikle solcellestativ tilpassa nordiske værforhold.

Den første prototypen er montert i bratt og krevende terreng, på eiendommen til Sverre Kirkebøen i Hemsedal.

Grønn omstilling

Da Bruse starta opp i 2016 var det primært for å bygge ut og drifte fibernett som sikrer folk tilgang til raskt internett i Hallingdal. De siste åra har de i tillegg fokusert på lading av e-bilar, etterhvert også solceller.

– Vi har alt etablert solcelleløsinger for næringsbygg, bolighus og hytter. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å utvikle ei løsning for solcelleparkar på bakken, der vi bruker WOPAS-teknologi for å minimere CO2-fotavtrykket, sier Anders Myklemyr, prosjektleder for Bruse SOL.

Prosjektet er støtta med pengar fra omstillingsprogrammet Sats på Hallingdal.

Nye bruksområde

Kjernen i satsingen er at WOPAS har utvikla et konsept for gjøre trestolper motstandsdyktige mot vær og vind, trestolper omgitt av plast. Plasten gjør at stolpene får ei forventet levetid på 80 år. Bruksområdene har til nå vært kraftstolper, maritime påler, stolpehus og stolper til stallinnredning. Stativ til solcelleanlegg er et nytt bruksområde.

Prototypen er designa for 28 sørvende panel med vinkel på 45 grader. Etter at panela kom opp i januar, har de jobbet med å justere og utbedre designen.

– Målet er å ha ferdige løsninger ut på markedet alt i 2024, forteller Thomas Lindblad, markeds- og forretningsutviklingssjef i WOPAS AS.

Står støtt i bratt terreng

De jobber også med å utvikle to andre typer stativ, såkalt «monopolar» og «bifaciale» stativ, skriver de to selskapene i en felles pressemelding. Felles for alle løsningene er at de skal fungere godt der det er utfordrende terreng.

– Solcellestativ for industrielle solcelleparker og mindre solparker for landbruk er svært interessante. Vi bruker innsikt fra kraftstolpemarkedet og stolpehus for å forstå hvordan WOPAS-stolpen best, og mest kostnadseffektivt, kan fundamenterest, forteller Lindblad.

Lokale arbeidsplassar

Det er en kombinasjon av flere hensyn som har motivert de to bedriftene til å samarbeide. Det handler både om høye strømpriser, at samfunnet har behov for mer elektrisitet og at vi samtidig skal kutte utslipp av klimagasser.

– I Bruse har vi en visjon om at 60 prosent av våre investeringer skal være lokale. I kombinasjon med at WOPAS har hatt vellykka leveranser til Hallingdal Kraftnett, vart det naturlig å utforske kortreiste løsninger for utfordrende norske forhold, sier Eirik Strandbråten, leder for infrastruktur og teknologi i Bruse.

Artikkel fra Hallingdølen.