Solcelleanlegg

Produser den strømmen du trenger med et solenergisystem skreddersydd etter dine behov. Vi har gjennomført omfattende markedsundersøkelser og identifisert produkter som er tilpasset det krevende norske klimaet.
Både utstyret og solcellepanelene er designet for å tåle store snømengder og utfordrende vindforhold.

Solcelleanlegg til din bedrift

Næringsbygg har gjerne store takflater som enkelt kan tas i bruk for lokal strømproduksjon.
Både skråtak og flate tak egner seg godt.

Våre rådgivere kan sammen med deg avklare behovet og spesifisere estimert produksjon. Vi tar hensyn til takvinkel, solinnstråling og ellers andre faktorer som påvirker et solanlegg.

Dersom du har data for historisk strømproduksjon med timesverdier, kan vi simulere produksjon opp mot forbruk sånn at vi kan optimere anlegget slik at mest mulig av den solcelleproduserte strømmen går til eget forbruk. Du får dermed et godt grunnlag for å beregne lønnsomhet i en slik investering.

Solcelleanlegg til borettslag

Regjeringen innførte en ny ordning høsten 2023 som gjør at kunder som bor på samme gårds- og bruksnummer kan dele på egenprodusert strøm. Dette betyr at borettslag kan installere solceller på felles arealer å dele på strømmen som blir produsert mellom alle beboere. Denne strømmen kan deles likt mellom alle, eller fordeles utfra hvor mye hver enkelt beboer har lyst til å investere.

Dette kan selvfølgelig kombineres med vår ladeløsning slik at ditt borettslag får en totalløsning med fornybar strøm til el-bilene.

Solcelleanlegg til din bedrift

Næringsbygg har gjerne store takflater som enkelt kan tas i bruk for lokal strømproduksjon.
Både skråtak og flate tak egner seg godt.

Våre rådgivere kan sammen med deg avklare behovet og spesifisere estimert produksjon. Vi tar hensyn til takvinkel, solinnstråling og ellers andre faktorer som påvirker et solanlegg.

Dersom du har data for historisk strømproduksjon med timesverdier, kan vi simulere produksjon opp mot forbruk sånn at vi kan optimere anlegget slik at mest mulig av den solcelleproduserte strømmen går til eget forbruk. Du får dermed et godt grunnlag for å beregne lønnsomhet i en slik investering.

Solcelleanlegg til borettslag

Regjeringen innførte en ny ordning høsten 2023 som gjør at kunder som bor på samme gårds- og bruksnummer kan dele på egenprodusert strøm. Dette betyr at borettslag kan installere solceller på felles arealer å dele på strømmen som blir produsert mellom alle beboere. Denne strømmen kan deles likt mellom alle, eller fordeles utfra hvor mye hver enkelt beboer har lyst til å investere.

Dette kan selvfølgelig kombineres med vår ladeløsning slik at ditt borettslag får en totalløsning med fornybar strøm til el-bilene.

5 gode grunner til å velge solceller fra Bruse

Lokalt

Med vår omfattende fiberutbygging har vi opparbeidet oss unik erfaring og kompetanse om de lokale forholdene.

~

Trygt

Med vårt langsiktige fokus og erfarne installatører, kan du være trygg på at vi alltid vil være der for deg.

Enkelt

Få et totaltilbud med alt fra rådgivning til ferdig installert anlegg. Vi følger opp forventet produksjon.

w

Lokale energirådgivere

Vi kommer på besøk for å kartlegge dine behov. Etter befaringen vil du motta et spesialtilpasset tilbud.

Egne montører

Egne montører gir et bedre eierskap og ansvar, som i sin tur gjør at du som kunde får det beste solcelleanlegget.

p

Verdt å vite

Hold deg oppdatert på det siste og få verdifull informasjon.
Har du spørsmål om solcelleanlegg, se vår FAQ her: Hjelp til selvhjelp.

Dagali flyplass blir bygd ut med en gigantisk solpark!

Bruse skal prosjektere solcelleanlegget som skal produsere strøm til Geilogruppen og Skigeilo. Det er planlagt å produsere 8 GWh per år, men kan tredobles når kapasiteten i kraftlinjen mellom Dagali og Geilo utvides om et par år.

Samarbeid

Utvikler solcellestativ tilpasset nordiske forhold.

Våre solcellepanel

Sonnenkraft er vår leverandør av solcellepaneler. 

Growatt inverter

Inverteren omformer likestrøms-energi til vekselstrøms-energi.

Finansiering

Har du behov for en finansieringspakke har vi et samarbeid med SpareBank 1 Hallingdal Valdres.​ Husk Enova støtte.

Gigantisk solpark på Dagali flyplass!

Bruse skal prosjektere solcelleanlegget som skal produsere strøm til Geilogruppen og Skigeilo.

Samarbeid

Utvikler solcellestativ tilpasset nordiske forhold.

Våre solcellepanel

Sonnenkraft er vår leverandør av solcellepaneler.

Growatt inverter

Inverteren omformer likestrøms-energi til vekselstrøms-energi.

Finansiering

Har du behov for en finansieringspakke har vi et samarbeid med SpareBank 1 Hallingdal Valdres.​ Husk Enova støtte.